PyGTK for Win32集成安装包

这个是国外的一强人制作的,支持Python2.5~2.7。
该安装包包含如下内容:

PyGTK 2.17.0 with numpy support

PyGobject 2.21.5

PyCairo 1.8.10

PyGtkspell, PyGTKhtml2, PyGDL 2.25.3

PyGDA 2.29.1

PyGST (Python Gstreamer) 0.10.20

PyWebkitGTK 1.18

PyClutter 1.3.2 with gst and gtk binding

PyGTKGlExt 1.1.0

PyGoocanvas 0.14.1

PyGTKSourceview 2.10.0

PyGTKImageview 1.2.0

PyRSVG 2.30

PyScintilla 1.99

PMing 4.4

Python Poppler 0.12 GPL

VIPSCC 7.24

安装之前请卸载之前的版本。

2011-07-02
pygtk_aio-2011_win32_installer_py25-27-rev5.exe
md5:32c0558754ae06e14d5db466037ce174
下载地址: http://u.115.com/file/aqzkqxd3

2011-03-30
pygtk_aio-2011_win32_installer_py25-27-rev4.exe
md5:eb80322f7da800196cb77d79d7e7d6a2
下载地址:http://u.115.com/file/clgslsma

pygtk_aio-2011_win32_installer-rev2.exe
下载地址:http://u.115.com/file/aqzknhvq

原作者博客:http://opensourcepack.blogspot.com/2011/01/conservative-all-in-one-pygtk-installer.html